Wagenpark en planning Coppens diervoeding over op Groeneveld ICT Solutions

Na een uitgebreide marktverkenning en navraag bij collega-bedrijven kiest Coppens diervoeding in Helmond voor de eigen trucks, charters en transportplanning voor Groeneveld ICT Solutions. In de zes eigen trucks zijn inmiddels de op Adroid gebaseerde ATX boordcomputer, inclusief tachokabel, FMS aansluiting en diverse modules gemonteerd.  Op de tablet-computer in de cabine maken de drie vaste charters gebruik van de tablet ATX app. Om alle verrichten real-time te kunnen volgen beschikt de planning over een uitgebreid pakket homebase softwaremodules waaronder Greenlog, Greencom en HT Driver Performance.

Voorheen gebruikte Coppens diervoeding geen boordcomputers. “Alles ging met bonnen die later in Excel werden overgetypt. Tijdrovend en de kans op fouten is daarbij altijd aanwezig”, legt Bob Pritchard, bedrijfsleider bij Coppens diervoeding uit. “Omdat de transportkosten een belangrijk deel van onze kostprijs vormen is het goed om daar duidelijk inzicht in te hebben. Een boordcomputer met bijbehorende applicaties kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Voor wij tot dit besluit kwamen, hebben wij systemen van meerdere leveranciers bekeken en met collega-ondernemers gesproken. Wij zijn bij Groeneveld uitgekomen, omdat zij bekend zijn met de mengvoederwereld.”     

Speerpunten
Groeneveld ICT Solutions monteerde de zes ATX boordcomputers met randapparatuur en de vaste charters rijden met een ATX charter app op de tablet. Pritchard: “Eerste doel is om te zien hoeveel ton wij per uur bezorgen, waar de auto’s zich bevinden en korte communicatielijnen tussen chauffeur en  planning. In tachtig procent van de gevallen komt een truck na het lossen van de lading weer terug naar de fabriek voor de volgende opdracht. Dit gaat gepaard met veel communicatie. Door daar nu de ATX boordcomputer real-time bij in te schakelen, biedt dat de planners meer rust en de chauffeurs meer duidelijkheid over de resterende werkzaamheden van die dag. Dit zijn voor ons de speerpunten van dit moment. Verder kan de smartcard desktop-unit massageheugens van de digitale tachografen uitlezen. Met HT Driver Performance willen wij op vergelijkbare ritten het brandstofverbruik analyseren, chauffeurs bewuster maken en aansporen tot reducties in dieselverbruik. Ervaringen bij collega-ondernemers leert dat de besparingen daarbij flink kunnen oplopen.”

Positief
Aanvankelijk waren de reacties bij de chauffeurs sceptisch. “Maar”, vervolgt Pritchard: “Nu wij er mee werken slaat dat om in enthousiasme. Onze chauffeurs zien het gemak van de boordcomputer die zich makkelijk laat bedienen en zijn gedreven om er mee te werken. Het neemt ze ook een hoop schrijfwerk uit handen en door de manier van rittenplanning weten ze waar ze de rest van de dag aan toe zijn. Op de planning zorg het voor meer rust. Normaal gesproken rijden wij 30 tot 35 ritten per dag en voorheen belde na iedere lossing de chauffeur naar de planner voor de volgende opdracht. Dat is nu voorbij. Door implementatie van het PTV kaartmateriaal kunnen met de vervoersopdracht ook de coördinaten van het losadres worden meegezonden. Chauffeurs krijgen daarmee via de routeplanner de snelste en meest geschikte weg op het scherm . Onze boordcomputers en systemen bieden nog veel meer mogelijkheden zoals managementrapportages. Verder zorgt Greenmessenger XML voor de koppeling met Shortec van Ortec en is een eerste vragenpad geïmplementeerd. Momenteel doen wij nog iedere dag ervaring op met de systemen en zullen daar nog de nodige tijd en training in moeten steken voor alles is uitgekristalliseerd. De eerste resultaten zijn zondermeer positief en wij kijken uit naar de toekomst.”

MVO beleid
Coppens diervoeding is een middelgroot, innovatief familiebedrijf dat zich heeft toegelegd op de ontwikkeling en productie van voer voor varkens en vleespluimvee. Het bedrijf heeft daarbij een duidelijke visie en missie, waarbij betrokkenheid, innovatie en gezondheid centraal staan. Om tot verdere optimalisering van de resultaten te komen is er sprake van een hoge efficiëntie binnen alle geldingen van de organisatie. Eigen transport is daar een onderdeel van. De kosten voor transport vormen circa een kwart van de productkostprijs en iedere mogelijkheid tot efficiencyverbetering is van groot belang. Het verzorgingsgebied ligt in een straal van 100 kilometer rond Helmond in Noord-Brabant, Limburg en België. Over het algemeen zijn dat dus korte ritten zonder retourvracht. De invoering van Groeneveld ICT Solutions draagt bij aan een nog beter inzicht, verbetering van de transportprestaties en reductie van de CO2 uitstoot. Dat laatste is onderdeel van het MVO beleid van het bedrijf, waarbinnen ook een toenemende rol voor de binnenvaart is weggelegd bij de aanvoer van grondstoffen. Door hier voor te kiezen wordt jaarlijks 730 ton aan CO2 gereduceerd. 

Terug naar overzicht »