TMS

  • Gebouwd met state-of-the-art technologie
  • Extreem korte terugverdientijd

Groeneveld ICT Solutions voorziet in volledige automatisering van uw logistieke proces - met alle ruimte voor creatieve input van de planner - vanaf de inkomende vervoersopdracht tot en met de koppeling met uw administratieve, financiële en verloningspakketten.

Het Transport Management Systeem (TMS) en grafische plansysteem vormt de ruggengraat van uw planning en administratie. TMS- en plansystemen van Groeneveld ICT Solutions vormen qua functionaliteit en technisch niveau de absolute top. Ze verbeteren de operationele efficiency en verlagen daarmee de bedrijfskosten. Bovendien garanderen ze transparantie van uw bedrijfsproces en leveren ze real-time managementinformatie.

Standaardisatie én maatwerk
R&D van Groeneveld ICT Solutions legt steeds meer nadruk op standaardisatie van software voor zoveel mogelijk gebruikers. Dit versterkt het draagvlak en zorgt voor lagere initiële en onderhoudskosten. Soms is de ontwikkeling van een individuele deeloplossing of interface echter noodzakelijk om de software te matchen met het logistieke proces binnen uw onderneming. Voor tal van bedrijven hebben wij specifieke (deel)oplossingen ontwikkeld en geïmplementeerd.

Scope op continuïteit:

  • Stevig fundament van deskundigheid en financiële draagkracht;
  • Universele, stabiele en schaalbare software op basis van wereldstandaarden;
  • Functionele applicaties in de pas met logistieke ontwikkelingen;
  • Eigen ontwikkeling van software en boordcomputerhardware;
  • One-stop-shopping garandeert automatisering zonder hiaten;
  • 100% zekerheid op go live en beschikbaarheid.

 

Wachttijd registratie en facturatie in Roadrunner en Visual Planner

Wachttijden bij het laden of lossen. Voor vrijwel iedere vervoerder een bekend fenomeen. En hoe meer wachttijd ontstaat, des te lastiger het wordt om winst te maken op een rit.

Omdat uw klanten niet altijd de wachttijden bij het laden of lossen voor u kunnen oplossen, maar u ze wel graag wil beteugelen, biedt Roadrunner een praktische oplossing als nieuwe standaard functionaliteit.

Zo kunt u per opdrachtgever de toegestane wachttijden voor het laden en lossen vastleggen. De werkelijke wachttijden worden vervolgens nauwkeurig geregistreerd via boordcomputer. Zodoende heeft u niet alleen de inefficiënte tijdsbesteding inzichtelijk, maar kunt u deze ook vanuit Roadrunner factureren naar uw opdrachtgevers.

Het registreren van de wachttijden uit de boordcomputer in uw TMS is één ding, de volgende stap is dat u wachttijden tijdig signaleert. Hierin voorziet Visual Planner. Als planner wordt u middels een alert direct geïnformeerd zodra er wachttijd ontstaat, zo ook als er een overschrijding van de afgesproken wachttijd zich voordoet.

Op die manier kunt u direct met uw opdrachtgever en het laad- of losadres contact opnemen om extra wachttijd (en daarmee kosten) te voorkomen. Zodoende worden uw ritten veel efficiënter uitgevoerd.

De integrale oplossing van Groeneveld ICT Solutions kan u en uw opdrachtgevers helpen om de ‘slechte’ laad-/losadressen in kaart te brengen. Zo heeft u goede argumenten om gezamenlijk met uw opdrachtgevers de wachttijden te bestrijden!

Neem voor meer informatie over deze functionaliteit contact op met uw consultant.